cannabist thai 3นโยบายกัญชา ปลูกอย่างไรให้ปลูกได้ง่าย ทำอย่างไรจะปลูกเเล้ววมีอนาคต ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารมต.สาธารณสุขมีเรื่องมาเล่า …

source YouTube

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*